• Våren er her!

  15/04/2015

  Våren er her, vi koser oss med vårtegn på våre biotoper og i barnehagen :)

 • Ett nytt barnehageår er i gang!!

  16/08/2015

   

  Barnehageåret er igang

  Sønsterud barnehage ønsker å være et bidrag til " Den Gode Barndom ". Omsorgen i barnehagen bygger på de relasjonene, og samspillet, som er mellom voksne og barn. I tilvenningen til barnehagen er det spesielt viktig å gi mye omsorg som danner grunnlaget for empati, respekt og toleranse. Det endelige målet i tilvenningen er trivsel og trygghet .

  " En god start er halvt fullendt "

   

   

 • VÅRE BIOTOPER

  03/04/2013

   

  BIOTOPER VI SØKER TIL FRA BARNEHAGEN

  1. MOMÅLINGA, ved foten av Gjesåsberget. Her finnes grass-slette, vanndam, gran og furuskog, liten myr og bekk. Med jevne mellomrom kommer vi for å studere naturen nærmere. I september f.eks. hadde dammen mange fargesprakende øyenstikkere som danset over vannflaten, neste gang vi kom dit lå alt et tynt islag og " alvene " var borte for i år. 

  2. RÅDYRSKOGEN, befinner seg mellom planteskolen og Krokmoen. Der har vi satt opp en " høyhekk ", der vi kan legge ut mat til rådyra vinteren gjennom. Her er det et svært grønt område med mye myk fin mose, klatretrær og langt gress, stubber og steiner.

  3. TROLLBEKKEN, som ligger i Kravdalen rett nedenfor der styrer, Anne Rose bor på Flisa. Der er det rikelig med bratte skråninger til å klatre/skli i. Dunkel stemning med bekkesus og høye bregner. Vi følger ofte bekkens vandring der den munner ut i Flisa elva. Vannhjulet som Trygve Løvseth har laget til oss, blir ofte satt ut i bekken når det våres.Ingen kan ha det bedre når bålet luer og pannekakene snart er ferdige til å spises fra små stekepanner .

  4. JØRKOIA, ligger i skogen mellom Sønsterud skole og Skogskolen. Bålplass, koie og utebord er fint å kunne benytte seg av. Det er skogskolen som har stått for fasilitetene vi kan bruke. Veien dit er kort fra barnehagen og det er spesielt fint med tanke på de minste i barnehagen.

  5. STORSTEINEN

   

 • BARNEHAGENS 30 ÅRS JUBILEUM

  10/10/2012

   Se flere bilder i bildealbum